Porovnanie izolácii

                                                                          PUR pena               Tradičné izolačné materiály

Paropriepustnosť                                               Áno                                    Áno

Nasiakavosť                                                         Nízka                                Vysoká

Hydroizolácia                                                     Je možná                          Nie je možná

Horľavosť                                                            Nie                                     Možná

Koeficient tepla materiálu (W/m*K)            0,024 - 0,038                  0,034 - 0,045

Čas potrebný na aplikáciu (do 250 m2)       1 deň                                   2 - 3 dni

Váha 250 m2 v hrúbke 20 cm (kg)                500                                    750 - 1000